مکن کاری که پا بر سنگت آیو

جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

تو وینی نامهٔ خود ننگت آیو                                                  

         

                                 "باباطاهر"

بولیت می گوید:

«فهمیدم آنچه واقعا ارزش دارد زیستن در عشق و ابراز آن از درون قلب است.

خوش حال بودن و تا حد توان با دیگران قلبی خالص بی غش داشتن


دروغ نگفتن ولی از خود مراقبت کردن و به خویش و ارزش های خویش 

وفادار و صادق بودن

بخشیدن بدون قبول کردن رفتار منفی از دیگران

در احساس سرور بودن و تا حد امکان در زمان حال زیستن

روح خود را تغذیه کردن و بهترین دوست خود بودن و برای دیگران

دوست خوبی بودن ولی توجه داشتن به اینکه هر یک از ما 

مسیر خاص خود را برای رشد و یادگیری داریم.

مسائل و مشکلات را در ذهن خود نگاه نداشتن ، 

و فراموش کردن آنها وقتی که شرایط سخت است و 

رسیدگی به آنها و سعی در حل کردنشان 

هنگامی که استقامت و توان غلبه بر آنها وجود دارد.

بخشودن خویش و خود را مورد فشار بیش از حد قرار ندادن

ابراز نیکی و گرامی داشتن تمامی آنچه زنده است

من یاد گرفتم که مردن بسیار زیبا و دلنشین است.»

 

جزیان آنتونت می گوید:

«صدایی به من گفت:

"زندگی هدیه ی گرانبهایی است برای مهر ورزیدن ،

برای مراقبت و دلسوزی کردن ، و بخشیدن و تقسیم کردن"

و همچنین او می میگوید:

"همان صدا به من گفت :

"همه ی ما از نور آمده ایم و همه ی ما به نور باز میگردیم

 

رونالد کروگر  می گوید:

«"تنها هدف زندگی رشد روحی است ،

درک عشق بی نهایت و بی قید شرط جهانی......

و جواب اسرار آمیز ترین سوال در جهان این است:

 "خدا عشق است ،و عشق خدا است...


   این ها بخشی از کتاب NDE است که در 5 پست قبل فایل دانلود و 

بخش دیگری از کتاب آورده شده است.

  

            

   

                         دل هایتان شاد شاد

  • ---- ----- برچسب ها: خدا عشق است، خدا، یاسین، تجربات نزدیک مرگ، NDE، هدف، به کجا می روم آخر،