میلاد امام موسی کاظم(علیه السلام) برهمگان مبارک باد.

امام موسی کاظم(علیه السلام): در نهان از خدا شرم داشته باشید،

 همچنان که در آشکار از مردم شرم دارید.
امام موسی کاظم(علیه السلام):جسم او از دیده ها غایب ولی یاد

 او در دلها زنده خواهد بود.


امام موسی کاظم(علیه السلام):حضرت رسوا خدا(ص) فرمود: هرکه

 صبح کند و در دل قصد ستم کسی را نکند خدا  هر گناهی که از 

او سر زده بیامرزد.

               دل هایتان شاد شاد