• ---- ----- برچسب ها: به جان کوشم که جویای تو باشم، شعر، یاسین، باباطاهر، شفیعی کدکنی، عشق و عاشقی،