امروز روز اول مهر بود امیدوارم که به تک تک دانش آموزان مخصوصا سال اولی هاخوش گذشته باشه همچنین از حالا تبریک میگویم به تمام  دختر خانمایی که امسال به تکلیف می رسند .همچنین تمام آقا پسر هایی که امسال مکلف می شوند.  البته بعضی از این دختر خانما و آقا پسرا یکم می ترسند از این مسئولیت بزرگ که خدای مهربان به دوش ما گذاشته که البته یکم ترس هم داره که خدای ناکرده از خدا دور نشیم و غیبت امام زمان (عج) را طولانی تر نکنیم با این وجود لطف خدا بی انتها است و هر لحظه شاملان می شودپس بیاییدبه این واقعیت ایمان بیاریم آن وقت هیچوقت ناامید نمی شیم وخدا را همواره کنار خودمان می بینیم و مسئولیت هایمان را باتمام شوق و علاقه انجام می دهیم نه به خاطر زور و اجبار خودمان و یا دیگران یا برای شوق بهشت و یا ترس از جهنم .

                                                         (دل هایتان شاد شاد، دلتان با خدا)