خداوند متعال:                                                                            حدیث قدسی
آگر بندگان گناهکارم بدانند که چقدر مشتاق توبه وبازگشت آنان هستم از شدت شوق می مردند.


[http://www.aparat.com/v/PGsVN]امام علی (ع):
ای مالک اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی فردا به آن چشم نگاهش مکن شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی.

  
[http://www.aparat.com/v/Tmdcr]
 
 
                                                                                                                                                                                                            

  • ---- ----- برچسب ها: توبه، باز گشت به سوی خدای مهربان، حدیث،