سلام 
  در شب قدر ما را از هم نیز دعا کنید التماس دعا
امیدوارم پس از این شب ها دنیا قشنگ تر بشه.
     ای جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب

روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد


ای شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب


"مولوی"

  • ---- ----- برچسب ها: شب قدر-بهتر از هزار ماه-امید-،